Interna pravila

Interna pravila ŠD Turbo M

 1. Vpis ali podaljšanje članarine poteka letno od 2. novembra do 31. januarja. Kasnejše prijave in podaljšanja so možna samo izjemoma.
 2. Članom, ki zaradi svojih obveznosti ali bolezni začasno ne morejo sodelovati, članstvo preide v mirovanje za največ eno leto in 1x brez plačila članarine.
 3. Obveznosti kolesarja/člana brez licence: udeležba na nekaj maratonih, ki štejejo za številčnost članov kluba v Sloveniji ali tiste, ki so navedeni v klubskem koledarju.  Za vse člane je obvezno klubsko slikanje!
 4. Obveznosti kolesarja/člana z licenco tekmovalca: članu kategorije amater, ki uspe zbrati 100 točk v pokalu SLO in se uvrstiti do vključno desetega mesta v svoji kategoriji, povrnemo stroške štartnin na posameznem tekmovanju.   Članu kategorije masters, ki uspe zbrati 100 točk v pokalu SLO in se uvrstiti do vključno petega mesta v svoji kategoriji, povrnemo stroške štartnin na posameznem tekmovanju. Tekmovalcem z licenco, ki v eni sezoni zberejo več kot 50 točk, osnovno zavarovanje plača klub. Za vse člane je obvezno klubsko slikanje!
 5. Članom, ki opravijo obveznosti pod točko 3 in 4, klub plača oz. povrne štartnino za maraton Franja, če bodo zagotovljena finančna sredstva s strani kluba.
 6. Obveznosti tekača-triatlonca/člana: udeležba na nekaj tekmovanjih, kar je pogoj za plačano štartnino na Ljubljanskem maratonu, če bodo zagotovljena finančna sredstva s strani kluba. 
 7. Obveznost vseh članov/tekačev, smučarskih tekačev, triatloncev in kolesarjev je, da na vseh prireditvah nastopajo in predstavljajo ŠD Turbo M v klubski opremi.
 8. Član, ki se udeleži katerekoli prireditve v klubski opremi, mora plačati predpisano štartnino in se prijaviti za klub ŠD Turbo M.
 9. Član se lahko prijavi oz. tekmuje samo za naš klub (ŠD Turbo M), tako doma kot v tujini. Izjema so zaposleni v vojski in policiji.
 10. Pravila za uporabo klubskega kombija se nahajajo v vozilu. Člani ter možni najemniki jih morajo dosledno upoštevati.
 11. Vsak član, ki se prijavi za prevoz s kombijem, je dolžan svojo morebitno odjavo sporočiti najkasneje 24 ur pred odhodom ali sam poiskati zamenjavo. V nasprotnem primeru postane do konca sezone »deseti potnik«.
 12. Vsi člani se s podpisom pristopne izjave obvežejo, da ne uživajo nobenih substanc, ki so razvrščene med prepovedane ali nedovoljene snovi v športu.
 13. Člani s plačilom letne članarine soglašajo z uporabo njihovih osebnih in kontaktnih podatkov v športno-klubske namene.
 14. Morebitno kršitev pravil bo obravnaval upravni odbor društva in jih ustrezno sankcioniral.

Športno društvo Turbo M

11.12.2019